Παρασκευή 10 Μαΐου 2013

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, Εκδρομών και Δωρεάν παροχής Βιβλίων του ΟΓΑ, έτους 2013


Στις 14 Μαίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, Εκδρομών και Δωρεάν Παροχής Βιβλίων του ΟΓΑ/ΛΑΕ για το έτος 2013 και λήγει στις 14 Ιουνίου 2013.

Οι αιτήσεις μέσω των ΚΕΠ για τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ για το έτος 2013, περιλαμβάνουν:

1.     Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού (6ήμερες διακοπές)
2.     Εκδρομικό Πρόγραμμα (3ήμερες εκδρομές)
                  Δωρεάν Παροχή Βιβλίων