Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, Εκδρομών και Δωρεάν παροχής Βιβλίων του ΟΓΑ, έτους 2013


Στις 14 Μαίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, Εκδρομών και Δωρεάν Παροχής Βιβλίων του ΟΓΑ/ΛΑΕ για το έτος 2013 και λήγει στις 14 Ιουνίου 2013.

Οι αιτήσεις μέσω των ΚΕΠ για τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ για το έτος 2013, περιλαμβάνουν:

1.     Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού (6ήμερες διακοπές)
2.     Εκδρομικό Πρόγραμμα (3ήμερες εκδρομές)
                  Δωρεάν Παροχή Βιβλίων