Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

Δήμος Ορεστίδος – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


2 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

(1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (γκρέϊντερ, μπουλντόζας)

(1) ΔΕ Τεχνίτη οχημάτων


Δήμος Ορεστίδος – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ορεστίδος Νομού Καστοριάς, που εδρεύει στο Άργος Ορεστικό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2467351313