Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Άργους Ορεστικού

 


       Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους από την πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη «Προτεραιότητα στον Πολίτη» ως Αντιδημάρχους του Δήμου Άργους Ορεστικού, με θητεία από 01/01/2023 μέχρι και 31/12/2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:


1)
Στον κ. Νικόλαο Χατζηκυριακίδη μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1.      την ευθύνη της εποπτείας του προσωπικού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του,

2.      την έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία  καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορίου, λαϊκών αγορών και εμποροπανήγυρης,

3.      την ευθύνη λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου, σε συνεπικουρία με τον Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες του τμήματος αμαξοστασίου του Δήμου

4.      την εποπτεία της διαδικασίας των προμηθειών και των υπηρεσιών του Δήμου.

5.      την ευθύνη της εποπτείας της λειτουργίας του προγράμματος της δια βίου μάθησης του Δήμου,

6.      την ευθύνη, οργάνωση και λειτουργία του γραφείου εσωτερικού ελέγχου του Δήμου2)
Στον κ. Φώτιο Τατσίδη μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1.      την ευθύνη θεμάτων  παιδείας και αθλητισμού,

2.      την ευθύνη  θεμάτων επιχειρηματικότητας,

3.      την ευθύνη  θεμάτων γουνοποιίας και των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων,

4.      την ευθύνη θεμάτων πολιτισμού,

5.      την ευθύνη θεμάτων τουρισμού,

6.      την ευθύνη της επικοινωνίας με πολιτιστικούς συλλόγους, οργανώσεις, και φορείς.


3)
Στον κ. Τριαντάφυλλο Τσιόλα μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1.      την καταγραφή θεμάτων  και  προβλημάτων της καθημερινότητας των δημοτών,

2.      την ευθύνη της επικοινωνίας με τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου και της συγκέντρωσης των προβλημάτων που αναφέρονται από αυτούς (για τα λοιπά θέματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος αμαξοστασίου).

3.      την ευθύνη θεμάτων πολιτικής προστασίας,

4.      την ευθύνη όλων των θεμάτων που αφορούν την αγροτική, κτηνοτροφική ανάπτυξη και του ευρύτερου πρωτογενή τομέα και των υποδομών αυτού,

5.      την ευθύνη λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης του Δήμου,

6.      την ευθύνη λειτουργίας ηλεκτροφωτισμού των δημοτικών οδών,

7.      την ευθύνη θεμάτων αγροτικής  οδοποιίας,

8.      την ευθύνη αποχιονισμού των οδών οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου.4) Στον κ. Χρήστο Εμμανουήλ μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

                       1.          την ευθύνη λειτουργίας του γραφείου κίνησης του τμήματος Αμαξοστασίου του Δήμου,

                       2.          την ευθύνη λειτουργίας της αποκομιδής απορριμμάτων και τη μέριμνα για την καθαριότητα των οδών, την ευθύνη θεμάτων ανακύκλωσης,

                       3.          την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων του Δήμου,

                       4.          την εποπτεία και τον έλεγχο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς,

                       5.          την ευθύνη συντήρησης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού  χώρων πρασίνου και αλσύλλιων,

                       6.          την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου,

                       7.          την ευθύνη  θεμάτων περιβάλλοντος,

                       8.          την ευθύνη όλων των δασικών θεμάτων.5) Στην κα Ησαΐα Τοτονίδου (άμισθη Αντιδήμαρχος) μεταβιβάζει τις εξής καθ' ύλην αρμοδιότητες:

                1.            την ευθύνη θεμάτων δημόσιας υγείας και υγιεινής,

                2.            την ευθύνη θεμάτων δημόσιας ασφάλειας,

                3.            την ευθύνη θεμάτων  κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής μέριμνας,

                4.            την ευθύνη θεμάτων  κοινωνικής πρόνοιας,

                5.            την ευθύνη θεμάτων  εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων,

Εμπλουτισμός & αναβάθμιση της Δανειστικής Βιβλιοθήκης Καστανοφύτου

 


Στα πλαίσια της προσπάθειας που γίνεται από την κοινότητα Καστανοφύτου και τον Δήμο μας, για τον εμπλουτισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και οργάνωση της βιβλιοθήκης μας, παραλάβαμε νέα βιβλία, δωρεά του εκδοτικού οίκου ΠΑΤΑΚΗ.

Η  δωρεά αυτή αποτελεί ξεχωριστή πράξη κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς, προκειμένου τα βιβλία να φτάσουν σε κάθε αναγνώστη και συμβάλλει σημαντικά στην εκπλήρωση του κύριου στόχου της βιβλιοθήκης, την προώθηση της γνώσης, της μόρφωσης και του πολιτισμού.

Θερμές ευχαριστίες προς τον κ. Στέφανο Πατάκη, Ιδρυτή & Πρόεδρο Δ.Σ. και την κα. Μελπομένη Πατάκη, Υπεύθυνη υποκ. Μπενάκη & Αντιπρόεδρο Δ.Σ. για την νέα δωρεά.

Να ευχαριστήσουμε και τον Δήμαρχο Άργους Ορεστικού Πάνο Κεπαπτσόγλου για την ποιοτική αναβάθμιση και οργάνωση της βιβλιοθήκης μας, με νέα ράφια, δείχνοντας για ακόμη μία φορά, ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα παιδείας και πολιτισμού.