Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011

Έναρξη απογραφής δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 2011.

Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς ανακοινώνει ότι η έναρξη απογραφής δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 2011 θα αρχίσει από την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011 και τις ώρες από 09.00 έως 17.00
Η απογραφή θα γίνει από κλιμάκιο των Αθηνών που θα βρίσκεται στην πόλη μας, τουλάχιστον για όλη
την εβδομάδα στα γραφεία του Οργανισμού Εργατικής Εστίας στην Μ. Αλεξάνδρου 53, όπου βρίσκεται το Εργατικό Κέντρο Καστοριάς.
Για άλλη μια φορά το Εργατικό Κέντρο Καστοριάς αποδεικνύει έμπρακτα την προσπάθεια του στην εξεύρεση λύσεων στα υπαρκτά προβλήματα των εργαζομένων του Νομού μας.
Είναι υποχρέωση μας να ευχαριστήσουμε την πρόεδρο του Οργανισμού της Εργατικής Εστίας κ. Βασιλική Τσιμπίδα για την άμεση λύση που έδωσε στο θέμα της απογραφής των δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, ανταποκρινόμενη στο αίτημα της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου για άμεση εξυπηρέτηση των δικαιούχων του Νομού μας.
Oι προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών έτους 2011, είναι οι εξής:
Όσοι δικαιούχοι πήραν Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2010 ή εισιτήρια Θερινού Εκδρομικού Προγράμματος έτους 2010 ή εισιτήρια Κρουαζιέρας έτους 2010 δεν δικαιούνται να λάβουν Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011 ή εισιτήρια Θερινού Εκδρομικού Προγράμματος έτους 2011, ανεξάρτητα αν έκαναν χρήση ή μη αυτών
Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι για τους οποίους εγκρίθηκαν Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2010 και δεν θα τα παραλάβουν μέχρι τη λήξη του προγράμματος (8/1/2011) δεν δικαιούνται να λάβουν τις ανωτέρω παροχές το έτος 2011.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
1. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
α) Οι εργαζόμενοι που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και έχουν πραγματοποιήσει εκατό (100) ημέρες εργασίας ή πενήντα (50) ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας μέσα στο έτος 2010.
β) Οι εργαζόμενοι σε οικοδομικές εργασίες που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού και έχουν πραγματοποιήσει εβδομήντα πέντε (75) ημέρες εργασίας ή πενήντα (50) ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας μέσα στο έτος 2010.
γ) Οι άγαμες μητέρες και μονογονεϊκές οικογένειες, που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού εφόσον έχουν πραγματοποιήσει πενήντα (50) ημέρες εργασίας ή πενήντα (50) ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας μέσα στο έτος 2010.
δ) Οι υπάλληλοι του Ο.Τ.Ε. , Ο.Σ.Ε. και ΕΛ.ΤΑ μετά την ισχύ της διάταξης του άρθρου 68 του Ν. 2676/99, του άρθρου 8 του Ν. 2671/98,του άρθρου 26 του Ν. 2668/98 αντίστοιχα.
2. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
α) Όσοι πριν συνταξιοδοτηθούν ήταν ασφαλισμένοι σε φορέα κύριας ασφάλισης και κατέβαλαν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας για τουλάχιστον 1.500 ημέρες εργασίας, (δηλαδή όσοι είχαν διαδοχική ασφάλιση και ο τελευταίος φορέας ήταν το Ι.Κ.Α ή ταμείο που δικαιούται παροχές του Ο.Ε.Ε).
β) Όσοι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας στον κλάδο ασφάλισης κατά του κινδύνου της ανεργίας σε προηγούμενο της συνταξιοδότησής τους φορέα.
Εξαιρούνται όσοι έκαναν αυτασφάλιση, προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες εργασίας. Για αυτούς να απαιτούνται 4.000 ημέρες εργασίας για κλάδο κατά του κινδύνου της Ανεργίας.
γ) Α.μεΑ., με αναπηρία 67% τουλάχιστον, (67% και άνω), εφόσον προκύπτει αυτό από γνωματεύσεις Α΄/βάθμιων ή Β΄/βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των Ασφαλιστικών φορέων τους (ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΙΚΑ, ΤΑΠΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ.), οι οποίες προσδιορίζουν παθήσεις ή βλάβες ή νόσους που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ποσοστού του 67%, ανεξαρτήτως ημερών εργασίας πριν την συνταξιοδότηση.
δ) Οι συνταξιούχοι του ΤΑΠΟΤΕ (ΟΤΕ, ΕΛ.ΤΑ, ΟΣΕ), που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι στις 31/12/1977 και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/2006 και μετά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:
α) Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο (εφόσον υπάρχει) ασθενεία.
β) Αστυνομική Ταυτότητα του άμεσα ασφαλισμένου
γ) Αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης εργαζομένου με εκατό (100) ημέρες εργασίας έτους 2010.
Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί θα προσκομίζεται βεβαίωση από το Ι.Κ.Α. με τον αριθμό των ημερών απασχόλησης κατά το έτος 2010, το πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης, το σύνολο των μικτών αποδοχών και κρατήσεων.
δ) Πρωτότυπο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2010 (εφορίας) .
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ:
α) Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο (εφόσον υπάρχει) ασθενείας.
β) Αστυνομική Ταυτότητα του άμεσα ασφαλισμένου.
γ) Αρχική απόφαση σύνταξης ή βεβαίωσης από τον συνταξιοδοτικό φορέα, που θα βεβαιώνει τον κλάδο εργασίας και τον αριθμό των ημερών εργασίας,
που έχουν πραγματοποιηθεί.
δ) Πρωτότυπο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (εφορίας) οικονομικού έτους 2010.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν στο Εκκαθαριστικό της εφορίας προκύπτει ότι ένας εκ των δύο συζύγων ενώ παρουσιάζει εισόδημα από σύνταξη ή από Μισθωτές Υπηρεσίες και δεν είναι δικαιούχος του Ο.Ε.Ε, αποκλείεται των παροχών, ακόμα και στην περίπτωση που προστατεύεται στο οικογενειακό βιβλιάριο.
Επισημαίνεται ότι οι συνταξιούχοι από κύριο ασφαλιστικό φορέα εκτός από το Ι.Κ.Α. (όπως ΔΕΗ, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ) θα προσκομίζουν βιβλιάριο ασθενείας και στην περίπτωση που προστατεύουν παιδιά (για τη διαπίστωση του ορίου ηλικίας αυτών 18ο ή 24ο ή 26ο αναλόγως) θα προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη γέννησης ή την αστυνομική ταυτότητα (εφόσον έχει εκδοθεί) και βεβαίωση σπουδών (εφόσον σπουδάζουν).
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον):
α) Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο (εφόσον υπάρχει) ασθενείας.
β) Αστυνομική Ταυτότητα του άμεσα ασφαλισμένου.
γ) Αρχική απόφαση σύνταξης.
δ) Πρωτότυπο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (της εφορίας) οικονομικού έτους 2010.
ε) Γνωματεύσεις Α/βάθμιων ή Β/βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών, των Ασφαλιστικών Φορέων τους (Ι.Κ.Α., ΤΡΑΠΕΖΕΣ , ΔΕΗ, ΤΑΠΟΤΕ, κλπ.) από τις οποίες προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε Κ Κ

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                      ΜΑΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011

Nέο Ασφαλιστικό Πρακτορείο - Γενικών Ασφαλειών & Ζωής

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 18:00 στο Άργος Ορεστικό έγιναν τα εγκαίνια του νέου Ασφαλιστικού Πρακτορείου - Γενικών Ασφαλειών & Ζωής με υπεύθυνο Διευθυντή τον Γεώργιο Δ. Κάρτζιο.  Το νέο γραφείο βρίσκεται στον πεζόδρομο της πόλης.    
Τα εγκαίνια, όπου και τελέστηκε αγιασμός, τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού κ. Πάνος Κεπαπτσόγλου, ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Παπανικολάου, η Επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης Μαρία Τερζοπούλου καθώς και πλήθος κόσμου.
Ο κ. Γεώργιος Δ. Κάρτζιος ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους και δεσμεύτηκε ότι θα φανεί αντάξιος της εμπιστοσύνης που του δείχνουν οι πολίτες του Ν. Καστοριάς

Τις καλύτερες ευχές, και από τους συγχωριανούς σου, για το νέο σου ξεκίνημα!!!!