Τρίτη 28 Ιουνίου 2011

ΒΑΠΤΙΣΗ

Την Κυριακή  22-5-2011 και ώρα 12:00, στον  Ιερό  Ναό  Αγίας Παρασκευής στο Άργος Ορεστικό, παρουσία προσκεκλημένων έγινε η βάπτιση της  χαριτωμένης κόρης του εκλεκτού ζεύγους, Δημητρίου Αναστασιάδη και Μαρίας Σκεφοπούλου.

Η  νεοφώτιστη έλαβε το όνομα Βιολέτα.

Ανάδοχος ήταν ο Αποστόλης Μπάτζιος.

Ευχή μας στους γονείς και στον νονό να την καμαρώνουν και πάντοτε να τους προσφέρει πολλές χαρές.
Συνεδρίαση Δημοτικού ΣυμβουλίουΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
'Αργος Ορεστικό  24-6-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Αριθμ.Πρωτ: 8428
ΔΗΜΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
Π ρ ό σ κ λ η σ η
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
email: samarasmanios@gmail.com
                               Προς:
1) Το Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου.

2) Τις κυρίες και τους κυρίους

    Δημοτικούς Συμβούλους

3) Τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού
4) Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.
5) Τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων
Κοιν:

Μ.Μ.Ε, ΤΕΕ, ΤΟΣΥΝ Άργους Ορεστικού

         
 Σας καλούμε να προσέλθετε  την   29η Ιουνίου   2011 , ημέρα  Τετάρτη     και ώρα 20:30 σε  τακτική  συνεδρίαση  στο Δημαρχείο, με θέμα  ημερήσιας διάταξης:

Α/Α
ΘΕΜΑ
1
Επικύρωση πρακτικών της από 10/5/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστίδος.
2
Έγγραφα αιτήσεις (Λιολιόπουλος Αθανάσιος, Κύρου Χρήστος, Μπουτσιάδης Φώτιος, Τασόπουλος Νικόλαος, Σιδερίδου Ελένη κ.λ.π. )
3
Έκδοση κανονιστικής απόφασης  ρύθμισης κυκλοφορίας  στον οικισμό Γέρμα του Δήμου Ορεστίδος
4
Καθορισμός αμοιβής νομικού για την άσκηση  τακτικής αγωγής   σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 495/2010 απόφασης του μονομελούς πρωτοδικείου Καστοριάς, Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, αριθμός κατάθεσης αίτησης ΑΜ 289/30-6-2010  κατά της εταιρίας vodafon  για την παράνομη τοποθέτηση και λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης 1101011 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ στο Τ.Δ. Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους Ορεστικού στο νομό Καστοριάς
5
Ορισμός εκπροσώπου στη Γ.Σ. της ΑΝΚΑΣ  Α.Ε
6
Συνεργασία του Δήμου Ορεστίδος με το Εργατικό Κέντρο Καστοριάς και το ΙΝΕ για τις λευκές και πράσινες θέσεις στο νομό Καστοριάς
7
Έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου για τις λευκές και πράσινες θέσεις νομού Καστοριάς και εξουσιοδότηση για υπογραφή του μνημονίου.
8
Καθορισμός αριθμού θέσεων και  ειδικοτήτων πρόσληψης  προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.
9
Συνολική διευθέτηση ακινήτων στρατοπέδων Δήμου Ορεστίδος
10
Παραχώρηση κοινόχρηστου αγροτεμαχίου για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού (ΔΙΑΔΥΜΑ)
11
Σύνταξη  τριμηνιαίας έκθεσης  ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου Μαρτίου 2011 του Δήμου Ορεστίδος.
12
Προσκύρωση δημοτικής έκτασης σε ιδιωτική
13
Αποδοχή επιχορηγήσεων  αναμόρφωση πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2011 Δήμου Ορεστίδος.
14
Έγκριση της υπ. αρίθμ. 7/2011    απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Δημοτική επιχείρηση πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης Δήμου Άργους Ορεστικού σχετικά με την ψήφιση του ισολογισμού  οικ. έτους 2010 .
15
Έγκριση της υπ. αρίθμ. 8/2011    απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Δημοτική επιχείρηση  ανάπτυξης Δήμου Άργους Ορεστικού σχετικά με την ψήφιση του ισολογισμού  οικ. έτους 2010 .
16
Έγκριση της υπ. αρίθμ.  1/2011  απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Δημοτική επιχείρηση σφαγείων Δήμου Άργους Ορεστικού  σχετικά με την ψήφιση του ισολογισμού  οικ. έτους 2010.
17
Έγκριση της υπ. αρίθμ. 2/2011 απόφασης του Ν.Π.Δ.Π με την επωνυμία: «Οργανισμός παιδείας - αθλητισμός - κοινωνικής προστασίας & αλληλεγγύης Δήμου Ορεστίδος  («Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.») σχετικά με την ψήφιση του πρ/σμού οικ. Έτους 2011.
18
Έγκριση της υπ. αρίθμ. 2/2011 απόφασης του Δ.Σ της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Ορεστίδος σχετικά με τον πρ/σμό έτους 2011.
19
Έγκριση της υπ. αρίθμ. 10/2011 απόφασης του Δ.Σ της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Ορεστίδος σχετικά με τους κανονισμούς α) Εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών, β) εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών  (υπηρεσιακή κατάσταση) γ)  Κανονισμό οικονομικής διαχείρισης , δ) κανονισμό ανάθεσης έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, δ) κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του Δ.Σ.
20
Σύναψη διετούς σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστίδος και της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ορεστίδος με βάση το διετές πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης
21
Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού από τη Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Ορεστίδος σε Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
22
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Καλλιέργεια πηγής στα Κρύα Νερά»
23
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή δρόμου από την είσοδο μουσείου προς σχολείο και διάφορα μέρη του οικισμού Νοστίμου»
24
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «Επισκευή δρόμου από την είσοδο μουσείου προς σχολείο και διάφορα μέρη του οικισμού Νοστίμου»
25
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση- αποκατάσταση κτιρίου παλαιού Δημοτικού σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου»


Παρακαλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι  των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων  καθώς και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  να προσέρχονται στο Δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα θέματα από τις υπηρεσίες του Δήμου.
   
     Ο Πρόεδρος


Σωκράτης Μπουρινάρης

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011

1ος ΑΓΩΝΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ «ΛΙΜΝΗ ΒΡΑΧΟΥ»


Ο Σύλλογος Γόνων Βράχου, με την υποστήριξη του Δήμου Ορεστίδος και του Εθελοντικού Τμήματος Διάσωσης – Αντιμετώπισης Καταστροφών Ν. Καστοριάς, διοργανώνει την Κυριακή 12 Ιουνίου 2011 τον 1ο ΑΓΩΝΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ «ΛΙΜΝΗ ΒΡΑΧΟΥ».

1. Τόπος και ημερομηνία διεξαγωγής

Ο αγώνας που ανήκει στην κατηγορία...OWS 1.1.1. «Κολύμβηση Μακρινών Αποστάσεων», θα διεξαχθεί στη Λίμνη Βράχου, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βράχου του Δήμου Ορεστίδος της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, την Κυριακή 12 Ιουνίου 2011 (παραμονή της γιορτής του Αγίου Πνεύματος).

2 . Ώρα εκκίνησης

Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 13.00 και οι αθλητές θα πρέπει να είναι παρόντες στον χώρο τουλάχιστον 45 λεπτά νωρίτερα.

3. Απόσταση και συνθήκες αγώνα

Οι κολυμβητές/τριες θα διανύσουν απόσταση περίπου 1.750 μέτρων σε λίμνη με θερμοκρασία νερού η οποία αναμένεται να κυμανθεί από 18 έως 22 C.

Πρόκειται για τεχνητή λίμνη η οποία βρίσκεται στο βουνό Όντρια (οροσειρά του Βοΐου) σε υψόμετρο 950μ., σε απόσταση 1,2 χιλ. από το χωριό Βράχος και το μέγιστο βάθος της φθάνει τα 35 μέτρα.

4. Δηλώσεις συμμετοχής – Έπαθλα – Πληροφορίες

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα ανέλθει στα 35-40 άτομα και στους αθλητές/τριες που θα τερματίσουν θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα, μετάλλια και μπλούζες.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται έως την Κυριακή 5 Ιουνίου 2011 με fax στο 2310-440540 ή ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις:

ονοματεπώνυμο email τηλέφωνο
Νικόλαος Ρεπανάς nikrep@yahoo.gr 6944 700872
Αλέξανδρος Σαμαράς asamaras@mou.gr 6972 020175
Βίκυ Αδαμοπούλου vasidam@otenet.gr ή vasidam123@gmail.com 6974 530706

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από του διοργανωτές για την έγκριση της συμμετοχής τους τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

5. Πρόσβαση στο χωριό Βράχος:

Το χωριό Βράχος απέχει από το κέντρο της Θεσσαλονίκης περίπου 215 χιλ.. Η προσέγγιση γίνεται μέσω της Εγνατίας Οδού.

Έπειτα από τον κόμβο της Σιάτιστας στρίβουμε δεξιά στην κάθετο της Εγνατίας Οδού για Καστοριά.

Βγαίνουμε από την κάθετο της Εγνατίας Οδού στην έξοδο Νο 15 για Άργος Ορεστικό και μπαίνουμε στην πόλη του Άργους Ορεστικού.

Στην πόλη του Άργους Ορεστικού αναζητούμε το Κέντρο Υγείας. Στρίβουμε δεξιά, περνάμε τη γέφυρα του Αλιάκμονα και ακολουθούμε τις πινακίδες για Βράχο.

Το χωριό βρίσκεται σε υψόμετρο 1.080 μέτρων σε απόσταση 24 χιλ. νότια από το Άργος Ορεστικό.

Οι οδηγοί θα πρέπει να καταβάλουν ιδιαίτερη προσοχή στο κομμάτι της διαδρομής από το Άργος Ορεστικό προς το χωριό Βράχος καθώς ο δρόμος είναι στενός, με πολλές κλειστές στροφές και στο τελευταίο μέρος του γίνεται ιδιαίτερα ανηφορικός

PHOTO PAOLO

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011

Οδηγίες Προστασίας του Πολίτη από Δασικές ΠυρκαγιέςΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς.

• Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά την διάρκεια των θερινών μηνών.
• Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα.
• Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).
• Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεσθε σε υπαίθριους χώρους.
• Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
• Σεβασθείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση

• Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι σας καθαρίζοντας και απομακρύνοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα, τις πευκοβελόνες, τα ξερά φύλλα, τα κλαδιά κλπ.
• Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία τους και την κατάσταση των κλαδιών τους.
• Απομακρύνετε όλα τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους θάμνους.
• Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλαδέψτε τα έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι σας.
• Αραιώστε γύρω από το κτίσμα την δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για λόγους ακόμη μεγαλύτερης ασφάλειας και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, απομακρύνετε την δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων.
• Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή πλαστικούς οχετούς νερού στους τοίχους του κτίσματος.
• Προφυλάξετε, εξωτερικά, τα παράθυρα και τις γυάλινες πόρτες, τοποθετώντας παντζούρια από μη εύφλεκτα υλικά.
• Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό, μη εύφλεκτο, συρμάτινο σύρμα έτσι ώστε οι σπίθες να μην μπορούν να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.
• Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.
• Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαμενών καυσίμου κοντά στο σπίτι σας.
• Τοποθετείστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
• Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και μεριμνήστε για τη συντήρηση τους.
• Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε σε περίπτωση πυρκαγιάς.
• Μία δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένας σωλήνας νερού, μπορεί να σας προστατεύσουν από την πυρκαγιά.
Πώς πρέπει να ενεργήσετε μόλις αντιληφθείτε πυρκαγιά.

• Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυροσβεστικής (στον αριθμό κλήσης 199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βλέπετε την πυρκαγιά.
• Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.
• Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
• Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει.

Τι πρέπει να κάνετε έξω από το σπίτι σας
• Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.
• Απομακρύνετε αμέσως όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτίσματος και μεταφέρετέ τα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους. Η ανάφλεξή τους μπορεί να συμβάλει στην μετάδοση της πυρκαγιάς στο κτίριο.
• Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες, κλπ) έτσι ώστε να εμποδίσετε τις καύτρες να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.
• Κλείστε όλες τις παροχές στις συσκευές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το κτίσμα.
• Μαζέψτε άμεσα όλες τις τέντες που έχετε ανοίξει στα μπαλκόνια και τα παράθυρα του κτίσματος.
• Ανοίξτε την πόρτα του κήπου για να διευκολύνετε την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.
• Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου έτσι ώστε να ανέβει κάποιος άμεσα στη στέγη του. Η σκάλα θα πρέπει να τοποθετηθεί στην πλευρά του κτιρίου που βρίσκεται αντίθετα από την κατεύθυνση που έρχεται η πυρκαγιά.
• Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος με τις βρύσες που έχετε στο εξωτερικό του κτίσματος και απλώστε τους σωλήνες έτσι ώστε να καλύπτεται όλη η περίμετρος του.
• Εάν η ορατότητα είναι μειωμένη ανάψτε τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά φώτα του κτιρίου για να γίνει περισσότερο ορατό μέσα από τους καπνούς.

Αν η πυρκαγιά είναι στο κατώφλι σας.

Μην επιχειρείτε την εγκατάλειψη του χώρου σας, εκτός εάν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη.
Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα οικοδόμημα κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι μεγάλη, ενώ αντίθετα είναι μικρή μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.
• Μπείτε μέσα στο σπίτι μαζί με όλη την οικογένεια σας και τα κατοικίδια ζώα σας.
• Κλείστε καλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και φράξτε όλες τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να μην μπει καπνός στο εσωτερικό του κτιρίου.
• Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.
• Απομακρύνετε προς το εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες.
• Κλείστε όλες τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς στο εσωτερικό του κτιρίου.
• Γεμίστε τις μπανιέρες, τις λεκάνες και τους κουβάδες έτσι ώστε να υπάρχει άμεσα εφεδρικό νερό.

• Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα χώρο.
• Προβλέψτε να έχετε ένα φακό και εφεδρικές μπαταρίες δίπλα σας σε περίπτωση που διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα.
• Αν το σπίτι σας είναι ξύλινη κατασκευή, αναζητήστε καταφύγιο σε γειτονικό κτιστό σπίτι.
•Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες και τις διαδρομές που θα σας δοθούν.

Μόλις περάσει η πυρκαγιά.

•Μόλις περάσει η πυρκαγιά βγείτε έξω από το σπίτι σας και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που παραμένουν.
•Ελέγχετε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και όλους τους εξωτερικούς χώρους του κτίσματος για πιθανές μικροεστίες και αναζωπυρώσεις