Τρίτη 22 Μαρτίου 2011

Θεία λειτουργία

Την Κυριακή 27 Μαρτίου 2011 θα τελεστεί Θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Καστανόφυτο Καστοριάς
Έναρξη της λειτουργίας  στις 08:30.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καστοριά, 01/03/2011                  
ΝΟΜΟΣ       ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ       ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ                       ΠΡΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ              
Κ Α Σ Τ Α Ν Ο Φ Υ Τ Ο Υ    
     
Θέμα:   Πρόταση για αναγκαία έργα στην Τοπική μας κοινότητα για Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ορεστίδος.

! -Κατασκευή νέας δεξαμενής αποθήκευσης νερού στο Καστανόφυτο.   (Συντήρηση της πηγής και περίφραξη της νέας δεξαμενής)                                                                                      

! -Το έργο  «Ύδρευση Άνω Περιβόλι» περιλαμβάνει την κατασκευή έργου αντικατάστασης σωλήνων αμιάντου παλαιού δικτύου ύδρευσης με σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς και την κατασκευή των απαραίτητων συνοδών έργων για τον έλεγχο και λειτουργία του δικτύου (φρεάτια, αποκαταστάσεις κ.λ.π.). Τα ανωτέρω έργα αφορούν την ποιοτική αναβάθμιση του πόσιμου νερού της Κοινότητας.

! -Ολοκλήρωση του τοιχίου αντιστήριξης (1.5m) και τσιμεντόστρωση τμήματος (10m) του δρόμου προς το νεκροταφείο του Καστανοφύτου.

! -Περίφραξη του κοιμητηρίου στο Καστανοφύτο και συντήρηση των νεκροταφείων της Τοπικής Κοινότητας Καστανοφύτου.

! -Κατασκευή τηλεοπτικού αναμεταδότη για τα χωριά Άνω & Κάτω Περιβόλι               (Τα παραπάνω χωριά έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν μόνο τα κρατικά κανάλια της ΕΡΤ)

!- Έγκαιρη και σωστή συντήρηση των αγροτικών χωματόδρομων της Κοινότητά μας.

!- Συντήρηση  Δημοτικού  Σχολείου  Καστανοφύτου.                                          (Στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο και έκθεση φωτογραφίας)

!- Eπίστρωση του χωματόδρομου από το Άνω Περιβόλι μέχρι το Μνημείο του Αγίου Αθανασίου με αμμοχάλικο 3α.

!- Διαμόρφωση του αύλειου χώρου της Κοινότητας με το στρώσιμο πέτρας (παραδοσιακού χαρακτήρα), κατασκευή τσιμεντένιας βρύσης και κατασκευή ξύλινου σκέπαστρου.                                                                                                                                            (Η όλη διαμόρφωση θα γίνει με προσωπική εργασία των κατοίκων) 
   
 

 .................................................................................


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ


Προς :  Δήμο Ορεστίδος

Άγγελος Καρτζος:   Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Καστανοφύτου
Κινητό: 6936-999920,  http://www.kastanofito.com/  e-mail angeloskartzos@gmail.com


Το νερό είναι ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά στον Πλανήτη μας και αποτελεί βασική κληρονομιά κάθε γενιάς. Έχουμε επομένως υποχρέωση για την ποιοτική αναβάθμιση, την ορθολογική διαχείριση και τη σωστή χρήση του.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πρόβλημα υδροδότησης του Καστανοφύτου είναι ιδιαίτερα σημαντικό με τάσεις συνεχούς επιδείνωσης αν δεν ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και υλοποιηθούν επαρκή έργα για την αντιμετώπισή του. Στο Καστανόφυτο το πρόβλημα της εξασφάλισης πόσιμου νερού κατά τους θερινούς μήνες έχει επιδεινωθεί σημαντικά την τελευταία 10ετία λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης και τις απώλειας νερού από ζημιές που υπέστη η παλαιά δεξαμενή αποθήκευσης νερού.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος λειψυδρίας στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να γίνει καλλίτερη αξιοποίηση και διαχείριση των πηγών, με την κατασκευή έργων τα οποία θα τις προστατεύουν από τα όμβρια ύδατα. (παρατηρείται θολούρα στο νερό τις μέρες που βρέχει).


2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Έτσι, οι βασικοί στόχοι των προτεινόμενων νέων έργων ύδρευσης συνοψίζονται ως ακολούθως:

- Κατασκευή νέας δεξαμενής αποθήκευσης νερού στο Καστανόφυτο.
Η προτεινόμενη νέα δεξαμενή αποθήκευσης νερού στόχο έχει την εξασφάλιση αδιάλειπτης τροφοδοσίας νερού στους οικισμούς ανάλογα με την εκάστοτε ζήτηση.  Η νέα δεξαμενή θα έχει την δυνατότητα κάλυψης και έκτακτων αναγκών που πιθανόν παρουσιαστούν σε περίπτωση βλάβης κεντρικού αγωγού ή θέσης εκτός λειτουργίας κάποιας σημαντικής πηγής καθώς και για κάλυψη αναγκών πυρόσβεσης.
Έτσι, η νέα δεξαμενή αποθήκευσης νερού στο Καστανόφυτο θα πρέπει να σχεδιαστεί με γνώμονα τα ακόλουθα δεδομένα:   
! Προβλεπόμενη ζήτηση νερού στη θερινή αιχμή με χρονικό ορίζοντα 20ετίας σε συνδυασμό με τις πρόσθετες ανάγκες για κάλυψη έκτακτων συνθηκών (βλάβες δικτύου, μείωση παροχής τοπικών πηγών, πυρόσβεση, κ.λ.π.)
! Αγωγό μεταφοράς του νερού προς την παλαιά δεξαμενή για την αποθήκευση νερού το οποίο θα χρησιμοποιείται για την άρδευση των οικισμών του χωριού τους θερινούς μήνες
 - Αύξηση του όγκου αποθήκευσης νερού με την κατασκευή της νέας δεξαμενής.
- Εξασφάλιση αδιάλειπτης τροφοδοσίας νερού στους οικισμούς του χωριού.
- Ενίσχυση των υφιστάμενων υδατικών πόρων με έργα εμπλουτισμού και προστασία αυτών από ποιοτική υποβάθμιση.

Με τα παραπάνω έργα και την εφαρμογή προγράμματος ορθολογικότερης διαχείρισης των υδατικών πόρων του χωριού εκτιμάται ότι θα υπάρξει στο μέλλον επάρκεια νερού για ύδρευση, ενώ η χρήση νερού για άλλες δραστηριότητες (πχ. άρδευση, πότισμα κήπων, κλπ) θα πρέπει να είναι περιορισμένη καθώς οι δραστηριότητες αυτές θα γίνονται με την αποθήκευση νερού στην παλιά δεξαμενή.

* Προτείνω την εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία καθώς ο Δήμος Ορεστίδος  
   διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και εργατοτεχνικό προσωπικό.                                                                           Άγγελος Β. Κάρτζος

                                                               Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας
                                                                              Καστανοφύτου


                                                     

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011

Το έθιμο της Παλιαπούλιας

Το έθιμο της Παλιαπούλιας γιορτάστηκε την Κυριακή της Αποκριάς στο Καστανόφυτο – Καστοριάς τηρώντας έτσι τα ήθη και έθιμα του τόπου μας.

Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

                                       Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

        Με απόφαση  του Δημάρχου  Ορεστίδος αύριο Τετάρτη 09-03-2011 τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου θα ανοίξουν στις 9.15 λόγω παγετού.

                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
                                                                                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ

Τρίτη 1 Μαρτίου 2011

Το έθιμο της Παλιαπούλιας


Το έθιμο της Παλιαπούλιας θα αναβιώσει την Κυριακή της Αποκριάς στο Καστανόφυτο - Καστοριάς.


Το πατροπαράδοτο έθιμο της Παλιαπούλιας θα αναβιώσει την ημέρα της Αποκριάς, Κυριακή το απόγευμα,  6 Μαρτίου 2011 στο Καστανόφυτο. Όλοι είμαστε έτοιμοι για να γιορτάσουμε τις λεγόμενες «μπουμπούνες» τηρώντας έτσι τα ήθη και έθιμα του τόπου μας.