Σάββατο 25 Μαΐου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΕιδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες του  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος .
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28- 05- 2013
1)ΑΠΟ ΩΡΑ 09:00 ΜΕΧΡΙ  10:30
ΣΤΟ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΑΛΙΑΚΜΩΝΑ ( ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ) ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ:   ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ – ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ ΑΥΓΗ – ΥΨΗΛΟ –ΚΡΥΑ ΝΕΡΑ –ΣΠΗΛΑΙΑ  ΜΕΛΑΝΘΙΟ- ΝΙΚΗ – ΛΑΓΚΑ – ΒΡΑΧΟΣ –ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟ –ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΙ –ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ  ΠΕΡΙΒΟΛΙ –ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ-
2)ΑΠΟ ΩΡΑ 10:30  ΜΕΧΡΙ  14:00
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ .
3) ΘΑ  ΓΙΝΟΥΝ ΠΕΝΤΑΛΕΠΤΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ :10:30  ΚΑΙ  ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 13:30 ΜΕ 1400.
ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  -ΦΩΤΕΙΝΗ – ΓΕΟΚ   ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΡΟΣ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ .

Αν  οι εργασίες  τελειώσουν  νωρίτερα ,το ρεύμα θα  ξαναδοθεί  πριν από τον  χρόνο  λήξης της  διακοπής
Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση ,ενδεχομένως και πριν από την παραπάνω ώρα και συνεπώς οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση  .
Έτσι  για λόγους  ασφαλείας  απαγορεύεται  η προσέγγιση  σε αγωγούς  η  άλλα  στοιχεία  δικτύου  ακόμα κι  αν βρίσκονται  επί του  εδάφους  γιατί  υπάρχει  σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.*

                                                              Κ. Κωνσταντινίδης

                                                 Διευθυντής Περιοχής Καστοριάς