Παρασκευή 27 Μαΐου 2011

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΟΣΗΜΟ Ε. Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Καστανόφυτο 27 Μαΐου 2011
Δ Η Μ Ο Σ   Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Δ Ο Σ
Τ.    Κ.    ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΥΠ ρ ό σ κ λ η σ ηΚαλώ ΟΛΟΥΣ τους κατοίκους  της Τοπικής Κοινότητας Καστανοφύτου να συμμετάσχετε στην έκτακτη Γενική συνέλευση που θα γίνει την 29η  Μαΐου 2011 ημέρα Κυριακή  και ώρα 17.00  στο  Δημοτικό Σχολείο του Καστανοφύτου με θέμα συζήτησης:


« ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΟΣΗΜΟ Ε. Ε. ».

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη!


                                                                                                              Ο

Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας
Καστανοφύτου