Δευτέρα 9 Μαΐου 2011

Απογραφή Πληθυσμού 2011

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία  η Απογραφή του πληθυσμού θα γίνετε από τις 10 Μάιου έως και τις 24 Μάιου 2011 στο χωριό μας .
Σύμφωνα με τον νόμο του Καλλικράτη οι χρηματικές επιχορηγήσεις για έργα στο κάθε χωριό θα δίνονται πλέον με το πόσοι έχουν απογραφεί κατά την απογραφή του 2011.
Είναι σημαντικό χρέος μας όλων μας να βρεθούμε κάποια στιγμή ενδιάμεσα στις προαναφερόμενες ημερομηνίες και να απογραφούμε στο χωριό μας  φυσικά η απογραφή στο χωριό μας δεν επηρεάζει ούτε την οικογενειακή  μερίδα  ούτε  και  τα εκλογικά  μας  δικαιώματα  όπου  και αν τα έχουμε.