Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ.Ε ΧΕΙΡΙΣΤΗ Η/Υ

O Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς σύμφωνα με την αριθμ.3693/16-12-2010 ανακοίνωση του κ. Νομάρχη Καστοριάς, προκηρύσσει μια (1) θέση κατηγορίας ΔΕ Χειριστών Η/Υ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου και Οκτάμηνης (8) Διάρκειας, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (τμήμα Κτηνιατρικής) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να προμηθεύονται την ανακοίνωση από το Κ.Ε.Π. του Δήμου Καστοριάς, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών στο Γραφείο 10 του 2οορόφου του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 H υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 28-01-2011 και λήγει στις 07-2-2011
 Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Δοικητικού-Οικονομικού, τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, αρμόδιοι υπάλληλοι: Μαμάρα Γλυκερία και Σαρβανίδου Μαρία τηλ. 2467350270 & 2467350298