Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

Προεδρείο Δ.Σ.
Πρόεδρος: Μπουρινάρης Σωκράτης
Αντιπρόεδρος: Δούφλιας Ευάγγελος
Γραμματέας: Νασιόπουλος Σωτήρης

Αντιδήμαρχοι
Αντιδήμαρχος διοικητικών υπηρεσιών, ΚΕΠ,  Διαφάνειας – αναπληρωτής Δημάρχου
Παπανικολάου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος ποιότητας ζωής, περιβάλλοντος,  παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού
Σανταλίδου Μελίκα
Αντιδήμαρχος καθημερινότητας και τεχνικών υπηρεσιών
Κωστόπουλος Βασίλειος
Αντιδήμαρχος οικονομικών, απασχόλησης, προγραμματισμού και ανάπτυξης
Χατζής Πέτρος

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής  για τη διετία 2011- 2012 :

Τακτικά Μέλη:
1. Ανδρόνικος Αθανάσιος
2. Μακρής Βασίλειος
3. Τζακόπουλος Τηλέμαχος
4. Κανδύλης Κωνσταντίνος
5. Τερζοπούλου Μαρία
6. Πετρίδης Πασχάλης

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Δούφλιας Ευάγγελος
2. Παμπουκίδης Βασίλειος
3. Βακοπούλου Αθανασία
4. Αναγνωστόπουλος Χρυσόστομος
5. Χατζηκυριακίδης Νικόλαος

Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  για τη διετία 2011- 2012:
Τακτικά Μέλη:
1. Βασιλειάδης Ευάγγελος
2. Καλτσιάδη Μήνα
3. Κουτλεμάνη Άννα
4. Ξανθόπουλος Αναστάσιος
5. Κοσκινάρη Αργυρώ
6. Παμπουκίδης Βασίλειος

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Μπελονάκη Αφροδίτη
2. Κωστόπουλος Βασίλειος
3. Παπανικολάου Νικόλαος
4. Κοσκινάρης Μιχάλης
5. Νασιόπουλος Σωτήριος