Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ορεστίδος

Ανακοινώθηκαν από τον δήμαρχο Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου οι νέοι αντιδήμαρχοι.     

Ο δήμαρχος Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου ανακοίνωσε και τους πρώτους αντιδημάρχους για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Συγκεκριμένα, αντιδήμαρχοι ορίστηκαν οι:

1. Σανταλίδου Μελίκα   (Ποιότητας ζωής, περιβάλλοντος,παιδείας,πολιτισμού,αθλητισμού).

2. Βασίλης Κωστόπουλος (Καθημερινότητας και τεχνικών υπηρεσιών)

3. Πέτρος Χατζής   (Οικονομικών, απασχόλησης, προγραμματισμού, ανάπτυξης).

4. Νίκος Παπανικολάου (Αν/τής Δημάρχου, Διοικητικών υπηρεσιών,ΚΕΠ,θέματα διαφάνειας).