Τρίτη 31 Ιουλίου 2018

Αποκατάσταση καταπτώσεων και καθιζήσεων

Τη διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση καταπτώσεων και καθιζήσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς (ΖευγοστάσιοΠεριβόλι – Πεύκος)», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.

Αντικείμενο του έργου είναι να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις σε τέσσερις θέσεις του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Καστοριάς.

Συγκεκριμένα, στις θέσεις Ζευγοστάσιο, Περιβόλι και από Νεστόριο προς Πεύκο στη θέση του μεγάλου τοιχίου, θα κατασκευασθεί οπλισμένο επίχωμα, με γεώπλεγμα σε διάφορα πάχη, εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών, καθώς επίσης τεχνικά και τσιμεντοστρώσεις τάφρων.

Το έργο, είναι προϋπολογισμού 280.000 ευρώ (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 541, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.