Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014

Το νέο Προεδρείο και οι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Άργους Ορεστικού


Πρόεδρος Δ.Σ.: Αλέξανδρος Καράτζιος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Δόλλας Νικόλαος
Γραμματέας Δ.Σ. Δίγκα Βιργινία
Αντιδήμαρχοι για το διάστημα από 01-09-2014 έως 28-02-2017:

Α) Χατζής Πέτρος υπεύθυνος για:

1) Οργάνωση, εποπτεία, συντονισμό του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και έκδοση και υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αυτής της αρμοδιότητας εκτός των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
2) Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής.
3) Εποπτεία και διαχείριση των αδειών όλου του προσωπικού του Δήμου εκτός των υπαλλήλων του Τμήματος Συντήρησης και Αμαξοστασίου, για τους οποίους υπεύθυνος είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.
4) Τέλεση πολιτικών γάμων.
5) Κατά τόπου Αντιδήμαρχος Ίωνα Δραγούμη.Β) Μπελονάκη Αφροδίτη υπεύθυνη για:

1) Θέματα παιδείας, αθλητισμού, Δια Βίου Μάθησης, λειτουργίας σχολείων, μαζικού αθλητισμού, εθελοντισμού, ισότητας των δύο φύλων, Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
2) Θέματα κοινωνικής μέριμνας, πρόνοιας, αλληλεγγύης, καθώς και Πρόεδρος της Κοινωνικής Επιτροπής Αλληλεγγύης του Δήμου.
3) Θέματα εύρυθμης λειτουργίας Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
4) Θέματα Δημοσίων σχέσεων, Τύπου, Μ.Μ.Ε.
5) Τέλεση πολιτικών γάμων.
6) Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των οργάνων και των διαδικασιών διαβούλευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
7) Επαφή και επικοινωνία με οργανώσεις και φορείς επαγγελματικού ενδιαφέροντος.
8) Θέματα προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
9) Θέματα απασχόλησης και ανεργίας.
10) Θέματα διαφάνειας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
11) Θέματα εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων.
12) Θέματα αδελφοποιήσεων και συμμετοχής του Δήμου σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα.


Γ) Κανδύλης Κωνσταντίνος υπεύθυνος για:

1) Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2) Θέματα γραφείου πολιτικής προστασίας.
3) Θέματα αδειοδοτήσεων, ανακλήσεων, καταργήσεων, σφραγίσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 4) Θέματα αδειοδοτήσεων υπαίθριου, στάσιμου, πλανόδιου εμπορίου, λαϊκών αγορών, περιπτέρων.
5) Έκδοση όλων των αδειών που προβλέπονται από τις αρμοδιότητες του Δήμου, πλην των αδειών γάμου.
6) Θέματα ΤΑΠ.
7) Τέλεση πολιτικών γάμων.
8) Εμποροπανήγυρη.
9) Θέματα κυκλοφορίας οχημάτων και στάθμευσης, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
10) Θέματα διανομής κοινόχρηστων χώρων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.Δ) Βασιλειάδης Ευάγγελος υπεύθυνος για:

1) Θέματα καθημερινότητας, καθαριότητας, ανακύκλωσης, συντήρησης δημοτικών και αγροτικών οδών, ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού.
2) Θέματα συντήρησης δημοτικών καταστημάτων και εξοπλισμού-μηχανημάτων.
3) Θέματα συντήρησης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού κοινόχρηστων χώρων, πάρκων, χώρων πρασίνου, αλσυλίων, πεζοδρομίων, πλατειών κλπ.
4) Συντήρηση, επίβλεψη και λειτουργία παιδικών χαρών του Δήμου.
5) Θέματα ενημέρωσης, προστασίας, περισυλλογής, φύλαξης αδέσποτων ζώων.
6) Θέματα που αφορούν προγράμματα παροχής κοινωφελούς εργασίας.
7) Θέματα καθαριότητας ευπρεπισμού και διαχείρισης κοιμητηρίων.
8) Τέλεση πολιτικών γάμων.
9) Θέματα που αφορούν τη συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, καθώς και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων για την εύρυθμη επίλυση των προβλημάτων τους.


Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1) Ανδρόνικος Αθανάσιος: Υπεύθυνος αγροτικής, ζωικής παραγωγής, ανάπτυξης και οικονομίας αλλά και της εμποροπανήγυρης.2) Ζέζος Τιμολέων: Υπεύθυνος διαχείρισης και εκμετάλλευσης δημοτικών και δημοσίων δασών. Υπεύθυνος για τη διαχείριση πρασίνου, υδατικού δυναμικού.3) Τατσίδης Φώτης: Υπεύθυνος εκτέλεσης προϋπολογισμού, έργων προγραμματισμού και μελετών, κατάρτισης ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου.4) Χατζηκυριακίδης Νίκος: Υπεύθυνος κατάρτισης προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης ΔΗΚΕΔΑΟ.5) Βιτούλας Ανδρέας: Υπεύθυνος εποπτίας λειτουργίας κοινωνικών δομών, μέλος Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
6) Καλτσιάδη Μήνα: Υπεύθυνη θεμάτων πολιτισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου σε συνεργασία με τη ΔΗΚΕΔΑΟ και θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης.7) Φιλιάδης Στέργιος: Υπεύθυνος για θέματα Γουνοποιίας.
8) Βακοπούλου Αθανασία: Υπεύθυνη θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, τρίτης ηλικίας, ΚΕΦΟ, νέας γενιάς.
9) Δίγκα Βιργινία: Υπεύθυνη θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, υγείας, λειτουργίας αγροτικών ιατρείων, προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι κυρίως Δημοτικής Ενότητας Ίωνος Δραγούμη.


10) Ιωαννίδης Δημήτρης: Υπεύθυνος θεμάτων αθλητισμού, εκδηλώσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

11) Κωστόπουλος Βασίλης: Υπεύθυνος δημόσιας ασφάλειας και τάξης αλλά και της εμποροπανήγυρης.