Τρίτη 19 Αυγούστου 2014

Καστανόφυτο 1947Ιστορική επίσκεψη αντιπροσωπείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)  στο Καστανόφυτο Καστοριάς τον Μάρτιο του 1947  (σπάνιο βίντεο)