Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΓΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 
Προϋποθέσεις του ΕΛΓΑ για την αποζημίωση των αγροτών

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΛΓΑ οι φασολοπαραγωγοί προκειμένου να λάβουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται θα πρέπει να αφήσουν τρεις (3) σειρές μάρτυρες σε κάθε αγροτεμάχιο με φασόλια και συγκεκριμένα από μία (1) στα δύο άκρα και μία (1) στη μέση του χωραφιού.

Όλες οι σειρές που θα μείνουν ως μάρτυρες θα είναι ασυγκόμιστες καθόλο το μήκος τους και όχι μόνο δέκα (10) τετράποδες (τζάκια) όπως ήταν η αρχική ανακοίνωση του ΕΛΓΑ.

Συνιστάται ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ καθώς εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις οι παραγωγοί δεν θα αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους αναποκριτές του ΕΛΓΑ στο Δήμο Ορεστίδος, Ζήση Όλγα: 2467351314, Τσολακόπουλο Δημήτριο: 2467351310, Λιάντζη Τριαντάφυλλο: 2467351517 και 2467073075, Τσιτσή Όλγα:2467352720 αλλά και στο γραφείο του ΕΛΓΑ στην Κοζάνη:2461054080.
.