Τρίτη 31 Ιουλίου 2012

Απόλυτα ασφαλές το πόσιμο νερό στο Δήμο ΟρεστίδοςΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Απόλυτα ασφαλές το πόσιμο νερό στο Δήμο ΟρεστίδοςΜετά από τον θόρυβο που δημιουργήθηκε σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στο Δήμο Ορεστίδος ενημερώνουμε τους καταναλωτές ότι διενεργήθηκε έκτακτος έλεγχος τα αποτελέσματα του οποίου έδειξαν ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας καθώς είναι απολύτως συμβατά με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τη νομοθεσία.

Άλλωστε, ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι ακολουθείται πιστά το πρόγραμμα δειγματοληψιών και ελέγχων που προβλέπεται από τη νομοθεσία.