Τρίτη 12 Ιουνίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ Ο.Γ.Α
   ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. που επιθυμούν να υποβάλουν στους ανταποκριτές Ο.Γ.Α. αίτηση για απόδοση δαπάνης φαρμάκων θα πρέπει να έχουν τα εξής δικαιολογητικά :

1. Πρωτότυπη Συνταγή

2. Ταινίες γνησιότητας φαρμάκων

3. Έγκριση από ελεγκτή ιατρό

4. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας

5. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Ο.Γ.Α. (1η σελίδα και σελίδα θεώρησης)

6. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων

7.   ΑΦΜ

8.   ΑΜΚΑ


Υπενθυμίζουμε τις ώρες λειτουργίας των γραφείων Ο.ΓΑ. :
Καθημερινά από 8  έως 9.30 π.μ.      Κάθε Τρίτη από 9 π.μ. έως 12 μ