Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

προσλήψεις στη 16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Η 16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 5 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης , ως ακολούθως:...


1 ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων

5 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:4 Ιουλίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο:24670-88200