Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024

Ορισμός Αντιδημάρχων στον Δήμο Άργους Ορεστικού

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Πάνος Κεπαπτσόγλου ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους από την πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη «Προτεραιότητα στον Πολίτη» ως Αντιδημάρχους του Δήμου Άργους Ορεστικού, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 


Στον κ. Ζήση Τόλκο (άμισθος Αντιδήμαρχος) με θητεία από 04-01-2024 έως 03-01-2025 μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Αναπληρωτής Δημάρχου

Κατά τόπον Αντιδήμαρχος με δικαίωμα υπογραφής στη Δημοτική Ενότητα Ίωνα Δραγούμη2) Στον κ. Στέργιο Φιλιάδη με θητεία από 04-01-2024 έως 03-09-2025 μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 υπεύθυνος υποδομών ύδρευσης, ποιότητας νερού ύδρευσης, ημερολογίων αντλιοστασίων και αποχέτευσης

υπεύθυνος αποκομιδής καθαριότητας και ανακύκλωσης

υπεύθυνος ηλεκτροφωτισμού, κοινόχρηστου ΦΟΠ

υπεύθυνος άρδευσης,

υπεύθυνος καθαριότητας και ευπρεπισμού αλσών και πάρκων

υπεύθυνος δασικών θεμάτων

υπεύθυνος παιδικών χαρών

υπεύθυνος διαχείρισης και συλλογής αδέσποτων ζώων

υπεύθυνος συντήρησης αθλητικών κέντρων και υποδομών

υπεύθυνος γραφείου κίνησης και αμαξοστασίου, συντήρησης οχημάτων, μηχανημάτων έργου και στόλου μηχανημάτων όλου του Δήμου

υπεύθυνος πολιτικής προστασίας

υπεύθυνος συντήρησης δημοτικών κτιρίων και υποδομών

υπεύθυνης λειτουργίας κοιμητηρίων

υπεύθυνος για τη διαχείριση χορήγησης αδειών κλπ του προσωπικού που εμπλέκεται άμεσα στις παραπάνω αρμοδιότητες3) Στην κα Αλεξάνδρα Βραγγάλα με θητεία από 04-01-2024 έως 03-01-2025 μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 υπεύθυνη παιδείας

υπεύθυνη πολιτισμού

υπεύθυνη δια βίου μάθησης

υπεύθυνη αθλητισμού

υπεύθυνη τουρισμού

υπεύθυνη νέας γενιάς

υπεύθυνη λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου και Δημοτικής Βιβλιοθήκης

υπεύθυνη εθιμοτυπίας και εορτών-τελετών

υπεύθυνη Φιλαρμονικής

υπεύθυνη επικοινωνίας με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους4) Στην κα Μαρία Ζουρμπίδου με θητεία από 04-01-2024 έως 03-01-2025 μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 υπεύθυνη λειτουργίας Βρεφικού και Παιδικών Σταθμών

υπεύθυνη λειτουργίας Ιαματικών Λουτρών Αμμουδάρας

υπεύθυνη λειτουργίας Μουσείου Παλαιοβοτανικής και Παλαιοντολογίας Νοστίμου

υπεύθυνη αδειών υγειονομικού ενδιαφέροντος

υπεύθυνη λειτουργίας λαϊκής αγοράς, έκδοσης σχετικών αδειών, ανακλήσεων αδειών και προστίμων

υπεύθυνη λειτουργίας εμποροπανήγυρης

υπεύθυνη διαφήμισης και υπογραφής κάθε είδους σχετικών αδειών

υπεύθυνη κατάρτισης κανονισμών λειτουργίας και κανονιστικών αποφάσεων

υπεύθυνη διαχείρισης διοικητικών υπηρεσιών, ανθρώπινου δυναμικού και χορήγησης αδειών

υπεύθυνη διαχείρισης αιτημάτων πολιτών, προώθησής τους προς επίλυση στις αρμόδιες υπηρεσίες και αμφίδρομη ενημέρωσης των πολιτών5) Στην κα Αικατερίνη Ζιώγα με θητεία από 04-01-2024 έως 03-01-2025 μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 υπεύθυνη κοινωνικής πρόνοιας, μέριμνας και συνοχής

υπεύθυνη Ατόμων με Αναπηρία, ισότητας των δύο φύλων και ευπαθών-ευάλωτων ομάδων

υπεύθυνη δημόσιας υγείας και υγιεινής και δημόσιας ασφάλειας

υπεύθυνη κοινωνικής αλληλεγγύης

υπεύθυνη λειτουργίας Βοήθεια στο Σπίτι

υπεύθυνη δράσεων εθελοντισμού

υπεύθυνη επικοινωνίας με Συμβούλια Κοινοτήτων και Προέδρους για την ανάδειξη και καταγραφή των κατά τόπους προβλημάτων

υπεύθυνη για το κοινωνικό παντοπωλείο και την οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων