Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ & ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων και φρεατίων της τοπικής κοινότητας Καστανοφύτου, από συνεργείο της τεχνικής υπηρεσίας της Π.Ε. Καστοριάς

Το ανθρώπινο δυναμικό του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας με το μηχάνημα του,  πραγματοποίησε εργασίες  στο τμήμα του οδικού δικτύου: Ζευγοστάσιο προς Περιβόλι, Καστανόφυτο.

Οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την αντιμετώπιση πιθανόν πλημμυρικών φαινομένων.