Σάββατο 22 Ιουνίου 2019

Αρκούδα κατέστρεψε περιβόλι με κερασιές εντός του χωριού (Καστανόφυτο).


Κάθε χρόνο τον μήνα Ιούνιο μέχρι αρχές Νοεμβρίου έχουμε συχνές επισκέψεις αρκούδων, ακόμα και στο κέντρο του χωριού, οι οποίες προκαλούν ζημιές στις κερασιές αλλά και σε άλλες καλλιέργειες.