Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017

Εργασίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας στην τοπική κοινότητα Καστανοφύτου



 


 







Αποκατάσταση βλάβης δικτύου ύδρευσης στο Καστανοφυτο