Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013

Ανακοίνωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος


Σας γνωρίζουμε ότι λόγω  εκτέλεσης τεχνικών  εργασιών στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ επιβάλλεται η διακοπή   ηλεκτρικού  ρεύματος  στις παρακάτω περιοχές :
ΤΗΝ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  14- 06 – 2013
1)ΑΠΟ  ΩΡΑ  12:00  ΜΕΧΡΙ 13:30 .
(ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ) ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ:  ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ –ΟΙΝΟΗ –ΙΕΡΟΠΗΓΗ –ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΤΕΡΙΑ –ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΣ  -ΧΙΟΝΑΤΟ –ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ –ΚΟΜΝΗΝΑΔΕΣ –ΜΕΣΟΒΡΑΧΟΣ – ΤΡΙΛΟΦΟΣ –ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ –ΜΟΝΟΠΥΛΟ .
2)ΑΠΟ  ΩΡΑ  08:00  ΜΕΧΡΙ 11:30 .
ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΚΑΙ ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟ.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση ,ενδεχομένως και πριν από την παραπάνω ώρα και συνεπώς οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση  .
Έτσι  για λόγους  ασφαλείας  απαγορεύεται  η προσέγγιση  σε αγωγούς  η  άλλα  στοιχεία  δικτύου  ακόμα κι  αν βρίσκονται  επί του  εδάφους  γιατί  υπάρχει  σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος