Τρίτη 9 Απριλίου 2013

Διεύθυνση Δασών Καστοριάς: Ν. 4138/2013 για την ΛαθροϋλοτομίαΑπό τη Διεύθυνση Δασών Καστοριάς γνωστοποιείται ότι ψηφίστηκε ο Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ 72/Α/19-3-2013) ο οποίος τροποποιεί και συμπληρώνει τις διατάξεις για την παράνομη υλοτομία και παράνομη μεταφορά δασικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τον καινούργιο νόμο, δίνετε έμφαση εκτός από την παράνομη υλοτομία και στην παράνομη μεταφορά δασικών προϊόντων (όταν δεν υπάρχουν τα

απαραίτητα δασονομικά έγγραφα). Επιπλέον, αλλάζει το όριο του πλημμελήματος (300 € αντί 600€).

Σημαντική αλλαγή υπάρχει και στην κατάσχεση των μέσων της υλοτομίας και μεταφοράς παράνομων δασικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, κατάσχονται και δημεύονται τα παράνομα δασικά προϊόντα, εργαλεία όργανα και σκεύη καθώς και τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται κατά την τέλεση του αδικήματος.

Στα μεταφορικά μέσα κατάσχεται ή άδεια κυκλοφορίας, το δίπλωμα οδήγησης και αφαιρούνται οι πινακίδες του οχήματος.

Επιβάλλεται επίσης και διοικητικό πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας της προβλεπόμενης από τον πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων για την αντίστοιχη κατηγορία.