Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012


Συνέλευση κατοίκων Τοπικής Κοινότητας Καστανοφύτου

 
ΔΗΜΟΣ   ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΥ

    

Π ρ ό σ κ λ η σ η
 


          Καλώ ΟΛΟΥΣ τους κατοίκους να συμμετάσχετε στην ετήσια Λαϊκή Συνέλευση της Τοπικής Κοινότητάς μας που θα γίνει την 18η Νοεμβρίου 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00, στο Δημοτικό Σχολείο του Καστανοφύτου,  προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα: 

1. Ενημέρωση - απολογισμός δράσης Εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας Καστανοφύτου από την αρχή του έτους έως σήμερα. 

2. Αποδοχή προτάσεων Εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας Καστανοφύτου του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2013.
 

                       

                 Καστανόφυτο 09 Νοεμβρίου 2012 
 
                                                                                               Ο

                                                
                                                           Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας                

 
                                                                                   Άγγελος   Β.  Κάρτζος