Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2011

Καστοριά: 5 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη 16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων


 Η 16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 2,5 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, ως ακολούθως:
1 ΠΕ Αρχαιολόγοι

1 ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης για τη Συντήρηση των
τοιχογραφιών και του τέμπλου και ελλείψει αυτών ΤΕ Συντηρητές
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΟΜ.Βʼ)

2 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης(Έργων Ζωγραφικής)

1 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου (ΕΣΠΑ) «Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αλυπίου Ενορίας Οικονόμου Καστοριάς »


Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

07/10/2011-13/10/2011      Τηλέφωνο: 24670-88200