Πληροφορίες για αγρότες & κτηνοτρόφους


ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛ.Γ.Α.

«ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΜΗΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ 09-05-2015»

Καλούνται οι παραγωγοί των οποίων οι καλλιέργειες μήλων υπέστησαν ζημίες από την χαλαζόπτωση που έλαβε χώρα την 09 Μαΐου 2015, να προσέρχονται στον Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. κ. Ανδρέα Δόσα, προκειμένου να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις ζημιάς.
Οι δηλώσεις ζημιάς αφορούν καλλιέργειες μήλων της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων ζημιάς είναι η Δευτέρα 25 Μαΐου 2015 (25-05-2015).

Οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά :
1)    Ολοκληρωμένο 2015 ή Ολοκληρωμένο 2014 (στο οποίο να είχαν δηλωθεί τα αγροτεμάχια των μήλων),
2)    Ταυτότητα,
3)    Βιβλιάριο τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στον Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού, κ. Ανδρέα Δόσα (τηλ. 2467351327).
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013»
Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ενημερώνει τους παραγωγούς του ότι έχουν αναρτηθεί στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου οι αντίστοιχες καταστάσεις απορριπτόμενων παραγωγών, στις οποίες αναγράφεται για καθένα από τους απορριπτόμενους παραγωγούς ο λόγος απόρριψης.
Οι παραγωγοί του Δήμου Άργους Ορεστικού, μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις είτε στο Νομαρχιακό Γραφείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στο παλαιό Λύκειο του Άργους Ορεστικού, είτε στα γραφεία του Συνεταιρισμού Δημητριακών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων (στον χώρο της πρώην ΕΑΣ Καστοριάς), είτε στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς (στον χώρο της λαϊκής αγοράς στο Άργος Ορεστικό),  από την Τρίτη 19 Αυγούστου 2014 μέχρι και την Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΡΟΣΟΧΗ
1)      Όσοι παραγωγοί είναι δικαιούχοι (δηλαδή ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στις αναρτημένες καταστάσεις απορριπτόμενων), πρέπει να ενημερωθούν τόσο γιατο ύψος του συνολικού ποσού που δικαιούνται όσο και για το ενδεχόμενο να έχουν υποστεί μειώσεις, λόγω κυρώσεων,από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΠΕΚΕΠΕ http://www.opekepe.gr/searchExisotiki.asp

2)      Φέτος μειώθηκε η επιλεξιμότητα των βοσκότοπων σε όλη τη χώρα,  με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος των κτηνοτρόφων να έχουν υποστεί μείωση έως και μηδενισμό της επιδότησης τους από το πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2013,όσον αφορά το ζωικό τους κεφάλαιο. Λόγω του γεγονότος αυτού,θα πρέπει όλοι οι κτηνοτρόφοινα ενημερωθούν από το ανωτέρω σύνδεσμο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έχουν υποστεί τις αρνητικές επιπτώσεις της μείωσης της επιλεξιμότητας των βοσκότοπων, έτσι ώστε να υποβάλλουν σχετική ένσταση, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, στο Νομαρχιακό Γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο Άργος Ορεστικό.
Όσοιπαραγωγοί αδυνατούν, για διάφορους λόγους, να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πορεία των επιδοτήσεων τους, μπορούν να απευθύνονται στον Γεωπόνο του Δήμου κ. Ανδρέα Δόσα, προκειμένου να τους παράσχει την σχετική πληροφόρηση.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται είτε στο Νομαρχιακό Γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ (τηλ. 2467042318) είτε στον Γεωπόνο του Δήμου κ. Ανδρέα Δόσα (τηλ. 2467351327).ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ»
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 2014»

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ενημερώνει τους μελισσοκόμους του ότι είναι σε εφαρμογή το πρόγραμμα ενίσχυσης  για την αντικατάσταση κυψελών και το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της νομαδικής μελισσοκομίας 2014.
Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι, που επιθυμούν να συμμετέχουν είτε σε ένα είτε και στα δυο προγράμματα, θα πρέπει να στείλουν ταχυδρομικώς στον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Έδεσσας, μέχρι και την 27 Ιουνίου 2014 (27-06-2014), τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
1) Αίτηση-δήλωση (μπορούν να την προμηθευτούν είτε από τον Γεωπόνο του Δήμου, είτε από την ιστοσελίδα του Δήμου www.argosorestiko.gr  είτε από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς),
2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιαρίου, το οποίο, προηγουμένως, πρέπει να είναι θεωρημένο από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς (το μελισσοκομικό βιβλιάριο θα πρέπει να θεωρείται κάθε 2 χρόνια),
3) Φωτοαντίγραφο ολόκληρο το Ε1 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης,
4) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού,
5) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι : α) τα αναφερόμενα στην αίτηση-δήλωση στοιχεία, όσο και τα αντίστοιχα στο έντυπο Ε1 είναι αληθή, β) δεν έχω υποβάλλει αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης, γ) θα διατηρώ τις κυψέλες αντικατάστασης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αγοράς τους και θα τις επιδεικνύω στις Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές, δ) έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, ε) τα φωτοαντίγραφα που προσκομίζω είναι αληθή και ακριβή ως προς τα πρωτότυπα.
6) Τιμολόγια αγοράς κυψελών (να είναι κομμένα μέχρι την 27 Ιουνίου 2014).

Επιπλέον οι μελισσοκόμοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της νομαδικής μελισσοκομίας (αφορά τους μελισσοκόμους που έχουν περισσότερες από 150 μελίσσια και μετακινούν τουλάχιστον 80  μελισσοσμήνη για απόσταση άνω των 50 χιλιομέτρων από το σημείο μόνιμης εγκατάστασης) θα πρέπει να προσκομίσουν και τα εξής δικαιολογητικά :
6) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου Ο.Γ.Α. (την πρώτη σελίδα και την σελίδα που φαίνεται η θεώρηση),
7) Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του Ι.Χ. μελισσοκομικού αγροτικού αυτοκινήτου,
- Για όσους χρησιμοποιούν Φ.Ι.Χ. δημοσίας χρήσεως θα πρέπει να μας στείλουν όλες τις φορτωτικές. Πάνω στα δελτία φορτωτικής θα πρέπει να αναγράφεται ο τόπος προορισμού.
Η διεύθυνση του Κέντρου Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία οι μελισσοκόμοι μπορούν να στέλνουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, είναι η ακόλουθη :
Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Έδεσσας
Ίωνος Δραγούμη 42
Τ.Θ. : 31
Τ.Κ. : 58200
Έδεσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι μπορούν να απευθύνονται είτε στην Γεωπόνο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς κα. Αλεξάνδρα Κοσμίδου (τηλ. 24673 50239), είτε στον Γεωπόνο του Δήμου κ. Ανδρέα Δόσα (τηλ. 24673 51327), είτε στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας, στην Έδεσσα (τηλ. 23810 20118, υπεύθυνος Γεωπόνος κ. Ρέππας).
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 2014 ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ 2014»

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ενημερώνει τους παραγωγούς όλου του Δήμου Άργους Ορεστικού ότι, οι αιτήσεις-δηλώσεις τους για το Ολοκληρωμένο 2014 και την Εξισωτική 2014 (για όσους υποβάλλουν αιτήσεις Εξισωτικής), θα συμπληρώνονται είτε από το ΚΕΑ Καστοριάς και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καστοριάς, στο γραφείο της πρώην κοινότητας Γράμμου (στην περιοχή της λαϊκής αγοράς Άργους Ορεστικού), και ώρες από τις 09:00 το πρωί έως τις 6:00 το απόγευμα (πλην Σαββάτου και Κυριακής), είτε από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Δημητριακών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς, στα γραφεία της πρώην Ε.Α.Σ., στην Καστοριά, και ώρες από τις 09:00 το πρωί έως τις 5:00 το απόγευμα (πλην Σαββάτου και Κυριακής).


Και φέτος ταυτόχρονα με την συμπλήρωση των αιτήσεων του ολοκληρωμένου θα συμπληρώνεται και ειδική αίτηση εγγραφής των αγροτών στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), καθώς και η δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής του ΕΛ.Γ.Α.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά :

Δικαιολογητικά για το Ολοκληρωμένο 2014

1) Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας,
2) Φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου της τράπεζας,
3) Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας (οποιουδήποτε έτους) ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του παραγωγού,
4) Φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου υγείας του Ο.Γ.Α. και την σελίδα με την θεώρηση για το έτος 2013 (για όσους είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α.) ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένοι,
5) Φωτοτυπία μιας οποιασδήποτε απόδειξης πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών στον Ο.Γ.Α. μαζί με το αντίστοιχο ειδοποιητήριο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (για όσους είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α.),
6) Καρτέλες και τιμολόγιο αγοράς πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου ή καλαμποκιού, για όσους έχουν τις συγκεκριμένες καλλιέργειες,
7) Φωτοτυπίες όλων των ισχυόντων ενοικιαστηρίων συνοδευόμενες και από υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής η οποία να αναφέρει ότι τα φωτοαντίγραφα των ενοικιαστηρίων είναι πιστά αντίγραφα ως προς τα πρωτότυπα,
8) Φωτοτυπία των τίτλων ιδιοκτησίας, για όλα τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια ή αν δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας φωτοτυπία το Ε9.
9) Τιμολόγια αγοράς λιπασμάτων ή εάν αυτά δεν υπάρχουν υπεύθυνη δήλωση για την ποσότητα και την προέλευση (αριθμός ταυτότητας και Α.Φ.Μ. του κτηνοτρόφου που προμήθευσε την κοπριά) της χρησιμοποιημένης κοπριάς,
10) Φωτοτυπία του παλαιού και του νέου τύπου του Μητρώου εκμετάλλευσης (για τους κτηνοτρόφους) (το Μητρώο εκμετάλλευσης νέου τύπου θα πρέπει να είναι ενημερωμένο με όλες τις μεταβολές μέχρι την 15 Μαΐου 2014),
11) Φωτοτυπία της σύμβασης για την καλλιέργεια του καπνού (αν υπάρχει),
12) Βεβαίωση αγροτικής τράπεζας, για τους διαδόχους πρόωρης συνταξιοδότησης,
13) Φωτοτυπία απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα “Νέων Αγροτών” ή στο Πρόγραμμα “Σχέδια Βελτίωσης”, για όσους είναι ενταγμένοι στα ανωτέρω Προγράμματα, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η χρονική περίοδος ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του ενταγμένου παραγωγού,
14) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).Δικαιολογητικά για την Εξισωτική 2014

1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (από τον Δήμο),
2) Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας,
3) Φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου της τράπεζας,
4) Φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου υγείας του Ο.Γ.Α. και την σελίδα με την θεώρηση για το έτος 2013 (για όσους είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α.),
5) Φωτοτυπία μιας οποιασδήποτε απόδειξης πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών στον Ο.Γ.Α. μαζί με το αντίστοιχο ειδοποιητήριο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (για όσους είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α.),
6) Φωτοτυπία την φορολογική δήλωση (Ε1) του έτους 2014 (εάν δεν είναι διαθέσιμο, ο ενδιαφερόμενος παραγωγός υποχρεούται να το προσκομίσει όταν είναι διαθέσιμο),
7) Φωτοτυπία το Εκκαθαριστικό του έτους 2014 (εάν δεν είναι διαθέσιμο, ο ενδιαφερόμενος παραγωγός υποχρεούται να το προσκομίσει όταν είναι διαθέσιμο),
8) Στην περίπτωση κατά την οποία ο παραγωγός δεν διαμένει σε δικιά του κατοικία αλλά φιλοξενείται, τότε ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ φωτοτυπία το Ε1 2014 του ατόμου ο οποίος φιλοξενεί τον παραγωγό,
9) Βεβαίωση αγροτικής τράπεζας, για τους διαδόχους πρόωρης συνταξιοδότησης,
10) Απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα “Νέων Αγροτών” καθώς και το πράσινο πιστοποιητικό του οργανισμού Δήμητρα (όσοι είναι κάτοχοι του συγκεκριμένου πιστοποιητικού), για όσους είναι ενταγμένοι στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα,
11) Εάν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, τότε απαιτείται :
α) Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από ημερομίσθια) ή
β) Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο δικαιούχος (π.χ. χηρείας κ.α.) ή
γ) Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (π.χ. πολυτεκνικού, ανεργίας κ.α., αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από επιδόματα),
12) Εάν ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος Τοπικής Κοινότητας μέχρι 2.000 κατοίκων, και είναι παράλληλα δασεργάτης ή αλιεργάτης ή εργάτης γης ή μικροεπαγγελματίας τότε απαιτούνται :
α) Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου που να βεβαιώνει την παραπάνω ιδιότητα του δικαιούχου και
β) Βεβαίωση από τον Δήμαρχο ότι η Τοπική Κοινότητα της μόνιμης κατοικίας και έδρας του παραγωγού έχει πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων (μόνο για τους μικροεπαγγελματίες).
13) Όσοι παραγωγοί δεν είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. θα πρέπει να έχουν μαζί τους :
α) Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων σε εξωγεωργικούς τομείς,
β) Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο γεωργός (στην περίπτωση που λαμβάνει κάποια σύνταξη),
γ) Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (στην περίπτωση που ο γεωργός λαμβάνει επιδόματα),
14) Εάν δηλώνονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις απαιτούνται :
α) Φωτοτυπία το Ε3,
β) Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία,
γ) Φωτοτυπία απόφασης ένταξης σε Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που σχετίζεται με αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία (εάν ο παραγωγός είναι ενταγμένος σε κάποιο από αυτά τα Προγράμματα).Δικαιολογητικά για το Μητρώο Αγροτών
και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.)

1) Φωτοτυπία των δυο όψεων της ταυτότητας,
2) Φωτοτυπία την φορολογική δήλωση (Ε1) του έτους 2014 (εάν δεν είναι διαθέσιμο, ο ενδιαφερόμενος παραγωγός υποχρεούται να το προσκομίσει όταν είναι διαθέσιμο),
3) Φωτοτυπία το Εκκαθαριστικό του έτους 2014 (εάν δεν είναι διαθέσιμο, ο ενδιαφερόμενος παραγωγός υποχρεούται να το προσκομίσει όταν είναι διαθέσιμο),
4) Αριθμός άδειας ίδρυσης και αριθμός άδειας λειτουργίας για όσους έχουν κτηνοτροφικές μονάδες,
5) Άδειες γεωργικών μηχανημάτων,
6) Οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους στοιχεία που σχετίζονται με την συνολική λειτουργία της εκμετάλλευσης τους, π.χ. ύπαρξη εργατικού δυναμικού, δραστηριότητες εκμετάλλευσης (τυποποίηση κ.λ.π.), παραγόμενα προϊόντα, ύπαρξη εγκαταστάσεων (γεωτρήσεις), συμμετοχή σε διάφορα Προγράμματα (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Πρόωρη Συνταξιοδότηση, κ.λ.π.).

ΠΡΟΣΟΧΗ

1) Για να υποβάλλει κάποιος αίτηση για την Εξισωτική θα πρέπει προηγουμένως να υποβάλλει αίτηση για το Ολοκληρωμένο.
2) Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την Εξισωτική είναι ανεξάρτητα από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για το Ολοκληρωμένο.
3) Οι παραγωγοί σκληρού σίτου για να λάβουν την πρόσθετη ενίσχυση θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιήσει κατά την σπορά, τουλάχιστον 10 κιλά/στρ. πιστοποιημένου σπόρου.
4) Όλοι οι κάτοχοι αιγοπροβάτων έχουν την υποχρέωση να σημάνουν όλα τα ζώα στην εκμετάλλευση τους. Θα πρέπει τέλος, να κατέχουν και να τηρούν ενημερωμένο μητρώο της εκμετάλλευσης τους,
5) Όσοι είναι ενταγμένοι στο Πρόγραμμα Δάσωσης Γεωργικών Γαιών (Ακακίες, Καρυδιές κ.α.) θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν αίτηση Ολοκληρωμένου, προκειμένου να λάβουν την επιδότηση από το Πρόγραμμα της Δάσωσης.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται είτε στο γραφείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς (τηλ. 24670 43302), είτε στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς (τηλ. 24670 87667 και 24670 87668).


ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ»

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ή χρήστες ακινήτων (οικοπέδων, αγροτεμαχίων), οι οποίοι έχουν στο ακίνητο τους σημεία υδροληψίας αρδευτικού νερού (πηγάδια, γεωτρήσεις), είτε αυτά είναι ενεργά είτε είναι ανενεργά αλλά οι ιδιοκτήτες/χρήστες τους επιθυμούν να τα διατηρήσουν για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση ή ως διακοσμητικά στοιχεία, όπως παλιά πέτρινα πηγάδια σε αυλές σπιτιών, ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 145893/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 31)» παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή των υφιστάμενων υδροληψιών στο Ε.Μ.Σ.Υ., μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2014, καταθέτοντας στο γραφείο του Γεωπόνου του Δήμου την αίτηση εγγραφής μαζί με την σχετική υπεύθυνη δήλωση, έτσι ώστε ο Δήμος, με την σειρά του, να προωθήσει τα αιτήματα στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, η εγγραφή σημείων υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. (με την χορήγηση σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής), αποτελεί προϋπόθεση για τους ιδιοκτήτες/χρήστες ενεργών σημείων υδροληψίας, προκειμένου, στην συνέχεια, αυτοί να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας χρήσης νερού, διαδικασία την οποία θα πρέπει να κάνουν μέχρι την 30 Ιανουαρίου 2015.
Όσοι ιδιοκτήτες/χρήστες σημείων υδροληψίας υπέβαλλαν την σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο αρμόδιο Τμήμα Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, μέχρι την 15 Ιανουαρίου 2014, δεν απαιτείται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ.
Η υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. γίνεται στον Δήμο, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου, βρίσκεται η υφιστάμενη υδροληψία.
Τα σχετικά έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης είναι διαθέσιμα είτε στο γραφείο του Γεωπόνου του Δήμου μας, είτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικού www.argosorestiko.gr κάνοντας επιλογή στον σύνδεσμο (link) «Αγροτικά Θέματα».


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γεωπόνο του Δήμου κ. Ανδρέα Δόσα (τηλ. 2467351327).ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΕΤΟΥΣ 2014»

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ενημερώνει τους δημότες του ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9800/2014 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Νέοι Γεωργοί” για το έτος 2014, μέχρι την 06 Ιουνίου 2014 (06-06-2014).


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στον Γεωπόνο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Μπέη Ελευθέριο (τηλ. 2467350251), είτε στον Γεωπόνο του Δήμου κ. Ανδρέα Δόσα (τηλ. 2467351327)